شمس آباد – گروه استان ها: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های جنوب غربی کشور است که بخشی از جنگل های بلوط زاگرس در این استان قرار گرفته است.

 یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختیاری معادل ۸۶.۴ درصد عرصه منابع ملی شامل جنگل و مرتع است که از این میزان حدود ۳۰۷ هزار هکتار را پوشش جنگلی و مابقی را مراتع تشکیل می دهد.

 خشکسالی و کاهش بارش ها در استان چهارمحال و بختیاری موجب خشک شدن اشکوب زیر درختان جنگل ها شده است و همین امر  سبب آتش سوزی و حریق گسترده در جنگل ها می شود.

هر ساله حریق های  متعددی در جنگل ها و مراتع این استان گزارش می شود که علت بیشتر این آتش سوزی ها عوامل انسانی و طبیعی است. وقوع حریق ها در جنگل ها صدمات جبران ناپذیری به جنگل ها، مراتع و حیات وحش وارد می کند.

 طی بررسی های انجام شده وقوع حریق در جنگل ها و مراتع چهارمحال و بختیاری در حال کاهش است و خسارات آتش سوزی به جنگل ها کاهش یافته است.

میزان آتش سوزی ها در سال های اخیر با روند کاهشی قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال های گذشته روبرو شده استفرمانده یگان حفاظت هدایت کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه به شمس آباد گفت: میزان وقوع آتش سوزی ها در مراتع و عرصه های جنگلی چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است.

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : العهد: طرح جدایی‌طلبی بارزانی سنگ اسرائیل در دریای مواج منطقه است - شمس آباد

علیرضا بیگی عنوان کرد: در سالجاری با تمهیدات انجام شده میزان وقوع حریق در جنگل ها و مراتع چهارمحال و بختیاذری کاهش داشته است.

فرمانده یگان حفاظت هدایت کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: میزان آتش سوزی ها جنگل ها در سال های اخیر در چهارمحال و بختیاری با روند کاهشی قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال های گذشته روبرو شده است.

وی ادامه داد: آتش سوزی در چهارمحال و بختیاری حدود ۷۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

فرمانده یگان حفاظت هدایت کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سالجاری ۳۳ مورد آتش سوزی در مراتع و جنگل های چهارمحال و بختیاری گزارش شده است که به سرعت بواسطه نیروهای منابع طبیعی، نیروهای مردمی و نیروهای دیگر سازمان ها از جمله آتش نشانی ها مهار شده است.

وی عنوان کرد: میزان آتش سوزی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: خسارت های آتش سوزی جنگل ها و مراتع این استان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

فرمانده یگان حفاظت هدایت کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وقوع حریق در جنگل ها و مراتع چهارمحال و بختیاری در سال گذشته کاهشی معادل ۴۰ درصد از نظر مساحت داشته است و ۳۴ درصد نیز از نظر تعداد آتش سوزی نسبت به سال ۹۴ کاهش داشته است.

پیشنهاد ویژه :   سرگرمی ، تفریحی : افزایش ریسک خودکشی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی

بیشترین حریق های ایجاد شده در جنگل ها و مراتع استان چهارمحال و بختیاری به خاطر عوامل انسانی و بی احتیاطی گزارش شده استمدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه به شمس آباد گفت: با توجه به تشدید خشکسالی و کاهش بارش ها، خطر آتش سوزی در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری هر ساله افزایش می یابد.

علی محمدی مقدم بیان کرد: خشک بودن علف ها در جنگل ها زمینه ساز وقوع آتش سوزی های بزرگ در جنگل های استان است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بیشترین حریق های ایجاد شده در جنگل ها و مراتع استان به خاطر عوامل انسانی و بی احتیاطی گزارش شده است.

وی اظهار داشت: گردشگران، چوپانان و روستائیان و… باید در هنگام روشن کردن آتش در مراتع و جنگل های استان چهارمحال و بختیاری احتیاط کنند و بی احتیاطی و وزش یک باد شدید موجب وقوع حریقی گسترده در جنگل ها و مراتع می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وقوع حریق ها در جنگل ها و مراتع صدمات جبران ناپذیری به درختان و حیات وحش وارد می کند.

کارشناس ارشد منابع طبیعی در چهارمحال و بختیاری در این زمینه به شمس آباد گفت: حریق به عنوان یکی از مهمترین عوامل نابودی جنگل ها به شمار می رود که باید مجاهدت کرد اطلاعات مردم در زمینه صدمات و خسارت های یک آتش سوزی در جنگل افزایش یابد.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : کارنامه بانک صادرات از گذشته تا به حال درایفای مسئولیتهای اجتماعی درخشان است

علی موسوی اظهار داشت: اهمیت جنگل ها در ایجاد پاکی هوا، جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از سیلاب، ایجاد سفره های آب زیر زمینی، تولید اکسیژن و جلوگیری از افزایش دی اکسید کربن و… است.

حفاظت از جنگل در سازش انسان هانقش مهمی دارد و باید مجاهدت شود که اهمیت جنگل ها برای مردم بیان و زمینه برای فرهنگسازی حفاظت مردمی از جنگل ها فراهم شوداین کارشناس منابع طبیعی ادامه داد: حفاظت از جنگل در سازش انسان هانقش مهمی دارد و باید مجاهدت شود که اهمیت جنگل ها برای مردم بیان و زمینه برای فرهنگسازی حفاظت مردمی از جنگل ها فراهم شود.

وی اظهار داشت: حفاظت از جنگل ها با فرهنگسازی و مشارکت مردم میسر است.

کارشناس ارشد منابع طبیعی و فعال حوزه منابع طبیعی در ادامه بیان کرد: هنگامی که حفاظت از جنگل ها برای مردم به عنوان یک اصل و یک مورد بسیار مهم  مورد توجه قرار گرفت، تمام خطرات احتمالی از جمله آتش سوزی که موجب نابودی جنگل ها می شود کاهش خواهد یافت.

موسوی اظهار داشت: باید از ظرفیت های مردمی برای حفاظت از جنگل ها بهره گرفت.

این خبر را به اشتراک بگذارید :