معاون
عملیات فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از فعالیت سامانه پیامکی ۱۱۰
پلیس در سطح استان در راستای ارتقاء مشارکت‌های مردمی با پلیس در برقراری نظم و
امنیت خبر داد.

به
گزارش شمس آباد – منطقه چهارمحال و بختیاری – سرهنگ مجید زمانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: پیچیدگی موضوعات
و مقتضیات فعالیت پلیسی در جامعه از یک سو و تنوع و پیچیدگی در جرم از سوی دیگر مستلزم
تعمیق دانش، بینش و مهارت‌‌های تخصصی بیش از پیش بوده و حرفه‌ای گرایی در پلیس را
پرهیز‌ناپذیر ساخته است.

وی
تصریح کرد: به تناسب پیشرفت و توسعه فناوری، پلیس نیز در هر یک از عرصه‌های
مأموریتی خود به مقتضای تخصصی بودن آن‌ها باید از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های
متناسب با آن پیشرفت‌ها و مأموریت‌ها بهره‌مند شود و بدین منظور سامانه پیامکی فوریت
‌های پلیس ۱۱۰ در ناجا راه اندازی شد.

معاون
عملیات فرماندهی انتظامی استان افزود: طراحی سامانه‌ای که بتواند با سازماندهی
امکانات موجود، موجبات افزایش و تحرک و سرعت عمل را در بدنه اجرایی ناجا به منظور
پاسخگویی به نیازهای پلیسی مردم فراهم آورد، ضروری به نظر می‌رسید و در این زمینه
با توجه به گستردگی و تنوع مأموریت‌های ناجا، نیاز به برنامه‌ریزی مناسب و اجرای
دقیق آن پاسخگو بودن پلیس در مقابل انتظارات به حق و فزاینده مردم احساس می‌شد.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - نفت بر سر سفره ها پیشکش؛ گاز مجانی به سر سفره خارجی ها نفرستید!

زمانی
با اشاره به مهم‌ترین بازخوردهای اثرگذار با فعالیت سامانه فوریت‌های پلیس ۱۱۰،
گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی درخواست‌‌های مردم از پلیس، دست‌یابی به جغرافیای جرایم،
توزیع زمانی و مکانی نیازمندی ‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها از عوامل اصلاح و اعمال
مدیریت و فرماندهی در انجام وظایف محوله از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار با
فعالیت این سامانه بوده است.

وی
اظهار کرد: ایجاد امکان نظارت و کنترل بر عملکرد مأموران و یگان‌های انتظامی که
این امر تأثیر قابل توجهی در صحت، دقت و سرعت اقدامات پلیس داشته است، یکی دیگر از
بازخوردهای اثرگذاری بوده که با آغاز به کار سامانه تلفنی ۱۱۰ مرکز فرماندهی و
کنترل بدان دست یافته است.

معاون
عملیات فرماندهی انتظامی استان از فعالیت سامانه پیامکی ۱۱۰ در سطح استان خبر داد
و گفت: از زمان آغاز فعالیت این سامانه و تجمیع خطوط ۱۱۰ در سطح استان، اکنون نیز
بستر استفاده از سامانه پیامکی ۱۱۰ نیز برای شهروندان مهیا شده است.

به
گفته وی، با فعالیت این سامانه پیامکی، شهروندان می‌توانند با ارسال گزارش‌ها و
اطلاعات خود به شماره ۱۱۰ از آن همانند سامانه تلفنی استفاده کنند.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : کوچک‌تر از آنند که بر قصد ملت تأثیر بگذارند/ ریشه‌کن خواهند شد

زمانی
ضمن تشریح عملکرد مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ استان طی ۹ ماهه سال جاری از تماس بیش
از ۴۰۵ هزار شهروند با این مرکز خبر داد و گفت: از مجموع تماس ها ۳۲۶ هزار تماس
منجر به عملیات پلیسی شده است .

وی
از رضایتممندی ۹۰ درصدی شهروندان در تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ خبر داد و
افزود: این مرکز به طور شبانه روز آماده دریافت اطلاعات و اخبار شهروندن در خصوص
مشکلات و موارد امنیتی، انتظامی و ترافیکی است.