مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری تمکین به قانون
را نخستین گام در شفافیت اقتصادی دانست و گفت: فراریان مالیاتی همواره زیر ذره‌بین
نظام مالیاتی هستند.

کورش بیگدلی در گفت و گو با خبرنگار شمس آباد – منطقه چهارمحال و بختیاری-  خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی یک پدیده ناپسند
است زیرا افراد مرتکب این امر به جای پرداخت مالیات، از همه راهکارهای قانونی و
غیرقانونی استفاده می‌کنند تا مالیات و سهم خود را از هزینه‌های جامعه پرداخت
نکنند.

مدیر کل امور مالیاتی استان، افزود: با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع جرم‌انگاری
مالیات عملیاتی شد و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازات‌هایی نیز برای آن پیش‌بینی
شده است.

بیگدلی زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی را مواردی از قبیل عدم گسترش فرهنگ مالیاتی
در جامعه، کامل نبودن اطلاعات وضعف نظام نظارت و پیگیری، عدم استقبال از تسلیم
اظهارنامه‌های مالیاتی، تأخیر در وصول مالیات، نشناختن مودیان و مستند نبودن میزان
درآمد آنها و وجود معافیت‌های وسیع ومتنوع برشمرد.

بیگدلی با تأکید بر لزوم مبارزه جدی با فراریان مالیاتی و مجرمین اقتصادی، گفت:
برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق
و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم.

مدیر کل امور مالیاتی استان، با اشاره به نقش تأثیرگذار اصحاب رسانه در آگاهی بخشی
و اطلاع‌رسانی به شهروندان و سودمند مسیر اجرای قوانین مالیاتی، تأکید کرد: برای
ریشه‌کنی فرار مالیاتی باید همه مسئولین و دستگاه‌ها و رسانه‌های جمعی کشور و
استان هم صدا و همراه شوند.

وی همچنین ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با
فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور
مالیاتی کتباً از نهادهای و ارگان‌های مربوطه اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه
فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند نهاد و ارگان مربوطه مکلف است رونوشت گواهی
شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارائه
اطلاعات بوسیله بانک با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

بیگدلی در ادامه به ماده ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت:
چنانچه به صورت مستند مشخص شود که مودی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده
است و یا هدایت امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات
درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل
مطالبه می‌باشد.

وی در پایان ضمن تشکر از همکاری شهروندان و مودیان مالیاتی استان با هدایت کل امور
مالیاتی استان، خاطرنشان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری تعداد مودیانی که
تراکنش‌های بانکی آنها مشکوک بوده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند بسیار ناچیز و
انگشت شمار بوده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :