به گزارش بام ایران خبر ؛ هدف اصلی ما از ارائه این طرح در راستای نیاز جامعه و احتیاجات روزمره جامعه رو به رشد و توسعه فن آوری در ضمینه خدمات ارائه شده بواسطه شهرداری بوده و با استفاده از فن آوری روز جهت خدمات نرم افزاری به مراجعین شهرداری و شفاف سازی و قابل برداشت بودن اطلاعات مورد نیاز موسسات سازمانهای مربوط و افراد می باشد که بتواند راه حلی جهت بهبودی در سیر مراجعات مکرر به شهرداری و ارائه خدمات بصورت سریع و آسان انجام می شود لذا پیشنهاد می گردد :
  1. پلاک کوبی املاک طبق طرح ضمیمه شده که شامل کد پستی – پلاک آبی ، کد ممیزی شهرداری بوده که به صورت بارکد قابل شناسایی است .
  2. ارائه کارت شناسایی ملک که شامل بارکد ورودی اطلاعات ، نام مالک و کد ممیزی درج گردید.
  3. ممیزی املاک برداشت شده که شامل مساحت عرصه ، مساحت عیان ، نوع ساخت،  نام مالک ، موقعیت مکانی، نوع سند مالکیت  ، پروانه ساخت ، تلفن همراه تلفن ، ثابت ، انشعاب آب ، انشعاب گاز ،  انشعاب برق ، قدمت ساخت ،  نوع کاربری ، نوع معبر و اطلاعات اماری افراد ساکن می باشد .
  4. ثبت اطلاعات برداشتی ممیزی در سایت فنی ممیزی نوسازی شهرداری و ثبت کلیه تخلفات و بدهی عوارض ملک به صورت مجزا در پرونده نرم افزاری شهرداری به صورت شفاف و قابل رویت بوده و کلیه اطلاعات ملک با ارائه کارت شناسایی از طریق سایت شهرداری قابل رویت و بهره برداری می باشد که حضور فیزیکی  مالک در شهرداری نیاز نمی باشد و می تواند از بارکد ورودی ممیزی دسترسی به کلیه اطلاعات ملک مورد نظر داشته باشند و یا نسبت به پرداخت عوارض و سایر بدهی ها  و تخلفات به صورت غیر حضوری اقدام نموده و یاهنگام خرید و یا فروش ملک کلیه اطلاعات مورد نیاز را از طریق شبکه فنی شهرداری بررسی و شفاف سازی نموده و نیاز به مراجعه به شهرداری نداشته و شهرداری مکلف می باشد کلیه اطلاعات املاک را به روزرسانی نماید و می تواند در خصوص ارائه امار به سایر ادارات نقش بسزایی داشته باشد و در زمان لازم مورد بهره برداری قرار گیرد. ضمنا شهرداری با ارائه پسورد ورودی فنی خاص به بنگاههای معاملاتی و دفاتر رسمی که بتوانند اطلاعات تغییر یافته و مورد بهره برداری را به سایت شهرداری انتقال داده و در پرونده مربوطه بواسطه شهرداری درج و ثبت گردد یا اینکه مالکین از دفاتر فنی و مهندسی مورد تایید شهرداری که قبلا پسوورد ورودی شهرداری را خریداری نموده می توانند درخواست صدور پروانه و یا ارجاع تخلفات به کمیسیونهای شهرداری اقدام و از نتایج مورد درخواست بهره برداری نموده و اقدامات لازم را انجام دهند در ضمن کلیه موارد یاد شده بایستی طبق اسناد ثبت شده در سایت جهت ثبت الزامی می باشد
پیشنهاد ویژه :   استان چهار مهال و بختیاری : شمس آباد - استاندار چاقو کشید/نماینده مردم در مجلس بدون کلاه ایمنی موتور سوار شد + تصاویر

ضمنا کلیه کدهای درامدی شهرداری در طرح کلی پیشنهادی قابل دریافت بوده و همچنین کد ممیزی شهرداری در پلاک یاد شده به صورت بارکد قابل شناسایی و دریافت اطلاعات در بارکد کارت ارائه شده قابل رویت و دسترسی بوده ولی هیچگونه ویرایشی از طریق کاربران به غیر از شهرداری روی سیستم نرم افزاری قابل اجرا نبوده و فقط شهرداری مجاز به ویرایش در پرونده مربوطه می باشد.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید :