ترس دانش آموزان روستای چم چنگ از مدرسه!/ایمنی الفبای گمشده کلاس‌های درس دبستان شهید رجایی!

به گزارش شمس آباد نیوز  به نقل از خبرنگار سامان ما، چهار روز متوالی دانش آموزان دبستان شهید رجایی چم چنگ در شهرستان سامان از رفتن به سر کلاس های درس خوداری کردند، و دلیل نرفتن بر سر کلاس را تخریبی بودن مدرسه عنوان می‌کنند.

مدرسه شهید رجایی چم چنگ از نظر فضای آموزشی، بهداشتی، ایمنی و… با کمبودهای مواجه است چراکه از ابتدای سال تاکنون پایه پنجم این مدرسه در مدرسه راهنمایی ۱۵ خرداد روستای چم چنگ تشکیل شده است.

نصب کنتر برق در کلاس ها، شرایط بد سرویس های بهداشتی، نبود آب گرم در سرویس های بهداشتی، نبود آب خوری بهداشتی برای دانش آموزان و از همه مهم تر نداشتن دیوار مدارسه و وجود دیوار تخریبی همسایه و… مواردی است که از جانب اولیاء بسیار مهم است و همه این عوامل موجب شده است که اولیاء از رفتن دانش آموزان به مدرسه خودداری کنند تا مدرسه جدید برای ۱۱۵ دانش آموزان پسر شهید رجایی در نظر گرفته شود.

والدین از آمدن داشن آموزان بر سر کلاس درس در مدرسه شهید رجایی به دلیل ناایمن و تخریبی بودن مدرسه جلوگیری کرده اند و در خواست والدین ساخت مدرسه برای داشن آموزان این روستا بوسیله ارگان های مربوطه است.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : کارگرانی که در تاریکی دل سنگ را می شکنند/بازنشستگی دغدغه آنهاست

اختصاص زمین از سوی اهالی روستای چم چنگ برای ساخت مدرسه جدید از سه سال پیش است

خانم نادری اولیاء یکی از دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار سامان ما با بیان اینکه دبستان موردنظر تخریبی است و باید مسئولان، دبستان جدیدی برای این روستا در نظر بگیرند، بیان داشت: سه سال گذشته زمینی از سوی اهالی روستا برای ساخت مدرسه جدید در نظر گرفته شده و گچ ریزی زمین برای ساخت نیز صورت گرفته اما طی این چند سال هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است و مشکل در این مسیر است که اعتبار شهرستان سامان برای ساخت فضای آموزشی صفر است.

اعتبار ساخت فضای آموزشی در شهرستان سامان صفر است

وی با بیان اینکه مدرسه شهید رجایی از نظر فضای آموزشی کمبودهایی را دارا است و کلاس ها بسیار کوچک هستند، بیان داشت: از نظر ایمنی این مدرسه ایمنی آنچنانی ندارد چراکه کنترل برق در یکی از کلاس ها نصب شده، خود مدرسه که دیواری ندارد و دیوار همسایه نیز به شدت در حال تخریب است.

نادری با بیان اینکه ازنظر بهداشتی نیز آبخوری ها شرایط خوبی ندارند و آب گرم در سرویس های بهداشتی وجود ندارد، بیان داشت: آیا با این شرایط بچه ها می توانند در یک مدرسه تخریبی مشغول به تحصیل باشند؟

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : سعودی‌ها دسترسی به یمن را محدود کردند تا این فاجعه انسانی دیده نشود
انتقال دانش آموزان از شنبه به مدرسه راهنمایی ۱۵ خرداد روستای چم چنگ

وی با اشاره بر اینکه در حال اکنون تصمیم گیری در این جهت صورت گرفته که دانش آموزان شهید رجایی در مدرسه راهنمایی ۱۵ خرداد به صورت دو شیفت صبح و بعد از ظهر تحصیل کنند شیفت صبح دانش آموزان ابتدایی و شیفت بعد از ظهر دانش آموزان راهنمایی، بیان داشت: انتقال دانش آموزان این مدرسه به مدرسه ۱۵ خرداد با همکاری مدیر مدرسه ۱۵ خرداد سید نادر موسوی صورت گرفته و اگر اقای موسوی همکاری نداشت وضعیت تحصیلی فرزندان ما مشخص نبود چه خواهد شد.

نیامدن بر سر کلاس درس موجب آسیب علمی دانش آموزان می شود

مردانی مدیر مدرسه شهید رجایی در گفتگو با خبرنگار سامان ما با بیان اینکه در طی این چند روز نیامدن دانش آموزان بر سر کلاس ها مربی هم چون قبل در مدرسه اکنون شده اند، بیان داشت: در طی این چند روز جلساتی با اولیا دانش آموزان این مدرسه داشته ایم که با تعطیلی مدرسه کاری به پیش نخواهد رفت چرا که دانش آموزان از نظر علمی دچار آسیب خواهند شد.

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : آغاز نشست شورای پارلمانی کشورهای ترک‌زبان در «بیشکک»

وی با بیان اینکه همدستی های اولیاء مدرسه از اول سال تا کنون ۴ میلیون تومان بوده استو  حدود ۶ میلیون از اول سال تاکنون در این مدرسه هزینه شده است، بیان داشت: اقداماتی از قبیل لوله کشی، تعمیرات در آب خوری و سرویس‌های بهداشتی، پارتریشن بندی دفتر، کلاس، آبدار خانه و… صورت گرفته است.

دلیل اصلی نیامدن دانش آموزان بر سر کلاس درس تخریبی بودن مدرسه بوده است

مردانی با بیان اینکه این مدرسه دیوار ندارد و دیوار همسایه نیز در حال تخریب بوده و با حفره بزرگی که در آن ایجاد شده، به مکانی خطرناک تبدیل شده و هر لحظه احتمال تخریب کامل وجود دارد، بیان داشت: دلیل اصلی خودداری دانش آموزان از آمدن به مدرسه تخریبی بودن آن است و همه والدین درخواست ساخت مدرسه جدید برای دبستان شهید رجایی را دارند.

دبستان شهید رجایی چم چنگ با ۱۱۵دانش آموز ابتدایی دارای هفت کلاس درس است.

انتهای پیام۱۰۲۶ج/۶۰۱س

این خبر را به اشتراک بگذارید :