معاون
وزیر علوم گفت: در سال جاری بیش از دو هزار نفر دانشجوی دکتری از فرصت‌های مطالعاتی
داخل و خارج از کشور بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش
شمس آباد – منطقه چهارمحال و بختیاری – مجتبی صدیقی در اجتماع خبرنگاران استان، اظهار کرد:
در چهار چوب سیاست‌های ارزی دولت و بحث تک نرخی شدن ارز، بخشی از آن خدمات دانشجویی
و تامین ارز به دانشجویانی است که با هزینه شخصی در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند
که در حال اکنون دانشجویان ارشد و دکتری که خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند شامل
ارز دانشجویی می‌شوند.

وی افزود:
میزان ارز پرداختی به دانشجویان هر شش ماه یکبار یک هزار دلار بوده که به دانشجویان
پرداخت می‌شود و علاوه بر آن تا ۱۵ هزار دلار برای پرداخت شهریه دانشگاهی به دانشجویان
خارج از کشور پیش‌بینی شده است.

صدیقی
گفت: در حال اکنون دانشجویانی که در خارج از کشور هستند می‌توانند با مراجعه به سایت
و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل، کپی ویزای دانشجویی و برگ خروج از کشور ثبت‌نام و سپس
برگه گواهینامه‌ای که دریافت می‌کنند را در سایت وزارت خارجه بارگذاری کنند که نرخ
ارز با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان تامین می‌شود.

وی ادامه
داد: آمار دقیقی از تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور در دسترس نبوده
و پیش‌بینی می‌شود ۷۰ تا ۸۰ هزار دانشجو در خارج از کشور در حال تحصیل هستند.

رئیس
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۵ هزار نفر از دانشجویان
خارج از کشور ارز دریافت کردند، تصریح کرد: 
گروهی از افراد از پشتیبانی‌ مالی دانشگاه‌های خارجی برخوردارند و نیاز به ارز
ندارند که امسال با توجه به سیاست‌های جدید پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۵ هزار نفر ارز
دریافت کنند.

وی با
بیان اینکه امروز سامانه نقل و انتقال دانشجویان باز شده است، گفت: این سامانه تا پایان
اردیبهشت‌ماه درخواست‌ها را دریافت کرده که پس از 
برررسی درخواست در دانشگاه مبدا و بررسی در دانشگاه مقصد، اول شهریور ماه نتیجه
ز سوی دانشگاه مقصد اعلام می‌شود.

صدیقی
تاکید کرد: دانشگاه‌ها بر اساس ظرفیتی که دارند می‌توانند علاوه بر ظرفیت رسمی خود،
دانشجوی انتقالی را جذب کنند، تصریح کرد: سالانه حدود ۳۵ درصد از تقاضای نقل و انتقال
دانشجویی پذیرفته می‌شود.

وی با
اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های کلی امسال افزایش فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری
است، خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از دو هزار نفر دانشجوی دکتری از فرصت‌های مطالعاتی
داخل و خارج از کشور بهره‌مند خواهند شد.

صدیقی
گفت: ارز دانشجویان بورسیه که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و دانشجویان دکتری که
از فرصت‌های مطالعاتی استفاده می‌کنند تامین شده و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.پیشنهاد ویژه :   استان چهار مهال و بختیاری : عظمت دفاع مقدس نشانگر پوشالی بودن قدرت‌های استکباری در برابر ایران است


انتهای پیام