سرپرست منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری
گفت: مجوز ۲۴۲ لیتر بر ثانیه آب، از طرح انتقال آب بن – بروجن برای منطقه ویژه
اقتصادی استان اخذ شده است و نیازمند ۱٫۲ میلیارد تومان اعتبار است.


کیوان الله‌دینی در گفت و گو با خبرنگار شمس آباد
– منطقه چهارمحال و بختیاری- اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی استان در سه حوزه
فرآوری محصولات کشاورزی همانند صنایع غذایی، دامی و …، سولولوزی و الکترونیک
تفکیک شده است.


وی افزود: ۱۰هزار متر مربع زیرسازی و بتن مگر
در منطقه ویژه اقتصادی استان با حدود ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی و۸۰۰ متر مربع زیر
سازی جاده دسترسی به منطقه از اقدامات انجام شده در سال جاری بوده است.


الله‌دینی ادامه داد: اعتبار لازم برای این
اقدامات از ۱٫۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته در سال‌جاری به منطقه تامین شده
است.

وی
در خصوص تامین آب برای منطقه ویژه اقتصادی استان گفت: مجوز ۲۴۲ لیتر بر ثانیه آب،
از طرح انتقال آب بن – بروجن برای این منطقه اخذ شده است و نیازمند ۱٫۲ میلیارد
تومان اعتبار است.


الله‌دینی با اشاره به اینکه عمده ترین مشکل
منطقه ویژه اقتصادی استان کمبود منابع مالی است، خاطرنشان کرد: اگر این مسئله حل
شود، این منطقه در تولید و صادرات سودمند موثری برای استان انجام داده و شاخص اقتصادی
استان را بهبود می‌بخشد که انتظار می‌رود مسئولان سودمند کننده راه تولید باشند.


سرپرست منطقه ویژه اقتصادی استان ادامه داد:
انتظار است که مسئولان استان نسبت به تامین اعتبار در این منطقه اقدام کنند.


وی با بیان اینکه منطقه وِیژه اقتصادی استان در
ایجاد اشتغال تاثیر قابل توجهی خواهد داشت، اظهار کرد: برابر مطالعات در صورت راه‌اندازی
کامل، ۳۰۰۰ هزار شغل به طور مستقیم و به همین تعداد شغل به شکل غیرمستقیم در منطقه
ایجاد خواهد شد.


الله‌دینی با اشاره به اینکه منطقه ویزه
اقتصادی استان تمام شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را دارد و سعی است درهر زمان نسبت به
جذب سرمایه گذار حتی از خارج کشور در این منطقه اقدام صورت گیرد، تصریح کرد: به سرمایه‌گذاران
زمین اعطا می‌شود.


وی اضافه کرد: در همین راستا در نمایشگاه‌های
مختلف نسبت به جذب سرمایه‌گذار و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه،
اقدامات لازم انجام شده است و اکنون حدود ۶۰ سرمایه گذار متقاضی سرمایه‌گذاری در
منطقه هستند که طرح‌های ارائه شده بوسیله آنان در دست بررسی است.


الله‌دینی با اشاره به اینکه یک حلقه چاه در این
منطقه حفر شد که به آب نرسیده است و در حال پیگیری برای حفر چاه دیگری هستیم،
تاکید کرد: شرکت پرتودهی گاما در منطقه ویژه اقتصادی استان به پیشرفت۹۰  درصدی رسیده و تا اواسط زمستان
به بهره برداری می‌رسد.


وی با بیان اینکه ۲۸۰ واحد صنعتی در این منطقه
مستقر خواهند شد، گفت: برای استقرار گمرک یک اکیپ از کارشناسان گمرک کشور برای
بررسی و استقرار گمرک استان به منطقه ویژه اقتصادی استان اعزام خواهند شد.


 

پیشنهاد ویژه :   استان چهار مهال و بختیاری : بررسی راهکارهای مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط

این خبر را به اشتراک بگذارید :