به گزارش شمس آباد، علیرضا اولیایی منش با اشاره به استفاده از کتاب قدیم ارزشگذاری فامیلی خدمات درمانی موسوم به کتاب کالیفرنیا از حدود سال ۱۳۶۴ در کشور، در پاسخ به علت بازنگری این کتاب، گفت: این کتاب به مدت سه دهه مورد بازنگری قرار نگرفته بود و اشکالات زیادی در نظام پرداخت بیمارستانهای کشور ایجاد کرد و نزدیک تمام گروه‌های پزشکی خواستار بازنگری این کتاب شدند. البته توصیه وزارت بهداشت اجرای بدون دست کاری و کم و کاست کتاب RVU سال ۲۰۱۴ بود ولی چون بیمه سلامت و تامین اجتماعی و کمیته امداد و نیروهای مسلح منابع لازم را نداشتند و اجرای کامل آن نیاز به حداقل ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار داشت، ضرایب کتاب در مواردی تغییر یافت که حاصل این تغییر در ضرائب رشد چشمگیر تعرفه بیهوشی بود.

 

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت با تاکید بر این که کتاب قدیم ارزش گذاری فامیلی خدمات درمانی در راستای اصلاح انگیزه پزشکان و کارکنان غیرپزشک بازنگری شد، افزود: همانند سایر اقدامات طرح تحول سلامت در دولت یازدهم، این کتاب اصلاح شد تا بار بر زمین مانده از سه دهه گذشته برداشته شود و نظام ارائه خدمات از چالش های زیادی در حوزه پرداخت نجات یافت.

اولیایی منش با اشاره به بند (هـ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، گفت: براین اساس شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش فامیلی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، تاکید می کنم با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

وی افزود: بر همین اساس، در سال ۱۳۹۳ برای اولین بار کتاب ارزش فامیلی بعد از سه دهه بازنگری شد و پس از آن ویرایش دوم و سوم در همین راستا تدوین و منتشر شد و این فرایندی است که مطابق قانون به طور سالیانه صورت خواهد گرفت.

عدم انجام تعهدات از طرف متخصصان بیهوشی

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در ادامه، در خصوص تغییرات صورت گرفته در تعرفه خدمات بیهوشی طی سال های ۹۳ تا ۹۶، گفت: طبق توافقات صورت گرفته با انجمن و بورد رشته بیهوشی در سال ۹۳، افزایش تعرفه های این رشته مشروط به رعایت بیهوشی همزمان حداکثر ۲ بیمار متداول و یا یک بیمار پرخطر در اتاق عمل بود که این همکاران علیرغم تعهد ذکر شده نتوانستند آنرا عملیاتی کنند و به تعهد داده شده هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی عمل نکردند.

اولیایی منش افزود: در شورای عالی بیمه، سازمانهای بیمه گر مدعی بودند که هزینه های آنها به شدت افزایش یافته بدون این که مردم تغییر خاصی در کیفیت خدمات بیهوشی احساس کنند، افزایش یافت و به همین دلیل و نیز دلایل دیگر، پیشنهاد کاهش از سوی همه تامین کنندگان منابع مالی و سایر ذینفعان مطرح و پیگیری شد.

پیشنهاد ویژه :   سیاسی : شمس آباد - حسینی: شهردار تهران زمان زلزله ناپدید شد

همه اعضای شورا از جمله رییس وقت سازمان نظام پزشکی شاهد هستند که بیشترین دفاع را از عدم کاهش، وزات بهداشت و شخص وزیر بهداشت داشت و به اصرار این وزارتخانه، اعضای شورا از کاهش ۳۰ درصد کوتاه آمدند.

وزارت بهداشت تنها یک رای دارد

وی با بیان این که براساس قانون، هرگونه تغییر در تعرفه گروه‌های پزشکی لزوماً باید به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی بیمه مستقر در وزارت رفاه بررسی و در شورای عالی بیمه خدمات درمانی که به ریاست وزارت رفاه تشکیل می‌شود و وزارت بهداشت که تنها یک رای از ۹ رای آنرا در اختیار دارد، مصوب شود، افزود: البته مصوبات مربوط به تعرفه پس از تصویب بوسیله شورای عالی بیمه باید به تائید سازمان برنامه و بودجه و در نهایت بوسیله دولت ابلاغ شود.

افزایش تعرفه بیهوشی از سال ۹۳ تا ۹۶

اولیایی منش با تاکید بر این که کاهش تعرفه خدمات بیهوشی، حدود یک پنجم از رشد قبلی در تعرفه خدمات این رشته را کسر کرده است، گفت: این غیرمنصفانه است که چندین از همکاران رشته بیهوشی به محض کاهش بخشی از تعرفه خدمات بیهوشی، هجمه‌های سنگین و غیرکارشناسی را متوجه وزارت بهداشت کنند و این در حالی است که در زمان افزایش تعرفه ها در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ حتی یک مورد تقدیر از دست اندرکاران یکسان سازی کای جراحی و بیهوشی و افزایش قابل توجه درآمد، صورت نگرفت.

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت دریافتی افزایش رشد ضریب ریالی کا ( K) که از ۵ هزار تومان در سال ۹۳ به ۹۵۴۰ تومان در سال ۹۶ رسید را یکی از روش های افزایش تعرفه رشته بیهوشی در سال های ۹۳ تا ۹۶ بیان کرد و گفت: رشد پایه خدمات بیهوشی که نسبت آن در خدمات مختلف، متفاوت و از ۲۰ تا ۶۰ درصد رشد کرد و افزوده شدن کدهای تعدیلی جدید، که از آن جمله می توان به کد تعدیلی ریکاوری، کد تعدیلی بیهوشی اطفال و نوزادان و کد تعدیلی بیهوشی اعمال مجدد قلب اشاره کرد، از دیگر روش های افزایش تعرفه بیهوشی در طی این سه سال بوده است.

در مورد مقایسه عدد کا در خدمات بیهوشی و مقایسه آن با برخی خدمات دیگر مانند زالو درمانی که در فضای مجازی ارایه شده و محاسبات غیر کارشناسی و نا درست با هدف تشویش اذهان گروه پزشکی بیان شده است که باید گفت، براساس کتاب ارزش فامیلی، حق الزحمه متخصصین بیهوشی براساس چهار فاکتور ارزش پایه بیهوشی، ارزش زمان، ارزش کدهای تعدیلی و ارزش ریکاوری محاسبه می شود در حالی که محاسبات آن گونه که در فضای مجازی منتشر شد صرفا شامل مقایسه یکی از اجزاری تعرفه بیهوشی یعنی ارزش پایه بیهوشی با خدماتی مانند زالو درمانی بوده است. به عنوان مثال تعرفه بیهوشی آنوریسم آئورت حدود ۳۰ برابر تعرفه زالو درمانی است که متاسفانه در انتشار اخبار غیر واقعی، تعرفه این دو خدمت، برابر نشان داده شده است.

اولیایی منش ضمن اشاره به رشد قابل توجه حق‌الزحمه مقیمی متخصصین بیهوشی در بخش های مراقبت ویژه از سال ۹۲ تا ۹۶ ، افزود: علاوه بر این موضوع، بسیاری از متخصصین بیهوشی به ویژه پزشکان درمانی که قبلاً مشمول پرداخت دو کا (تعرفه دو برابر) تمام وقتی نبودند، با دریافت مجوز تمام وقتی مشمول دو کا (۲K) شدند.

پیشنهاد ویژه :   اجتماعی : شمس آباد - تهران شهر مدارس ناامن

وی ادامه داد: مجموع این اقدامات باعث شد که رشد تعرفه رشته بیهوشی حتی کمی از متوسط رشد اعمال شده در کتاب برای سایر رشته‌ها، بالاتر رود و این رشد بی سابقه با این استدلال صورت گرفت که همکاران این رشته متعهد به رعایت استاندارد خدمات بیهوشی برای حداکثر دو بیمار به طور همزمان شده بودند تا از این طریق کیفیت ارائه خدمات و ایمنی بیمار تضمین شود که متاسفانه در عمل اتفاق نیفتاد. اصرار وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه این رشته، به این دلیل بود که معتقد بودیم همکاران این رشته دریافت غیرقانونی ندارند.

اعضاء منتخب بورد و انجمن بیهوشی پیشنهاد ندادند، همکاری هم نکردند

اولیایی منش با بیان این که در ویرایش سوم کتاب ارزش فامیلی خدمات سلامت، دبیرخانه شورای عالی بیمه، جهت اعمال مصوبه هیات وزیران نسبت به دعوت از اعضای بورد های آموزشی و انجمن‌های تخصصی مرتبط اقدام کرد، افزود: اعضای منتخب انجمن بیهوشی و بورد مربوطه در تاریخ ۱۲ تیرماه سالجاری در دبیرخانه شورا حضور یافتند و در این جلسه ضمن بیزاری با کاهش ضریب ارزش ریالی خدمات بیهوشی، متعهد به همکاری جهت اجرای مصوبه دولت شدند و براساس صورت جلسه ای که به امضای ایشان رسید، مقرر شد در صورت عدم ارائه پیشنهاد بوسیله انجمن و بورد مربوطه، مصوبه هیات محترم وزیران براساس پیشنهاد اعضای دبیرخانه شورای عالی بیمه، نهایی و در کتاب ویرایش سوم اعمال شود.

لازم به توضیح است که مصوبه دولت کاهش ۲۵ درصد تعرفه است و با اصرار همکاران انجمن و برخی افراد موثر این رشته و پشتیبانی جدی وزارت بهداشت، مقرر شد به جای جداسازی کای جراحی از کای بیهوشی، انجمن این رشته به دبیرخانه شورای عالی بیمه مدد کند به همان میزان ۲۵ درصد، ضرایب فامیلی تغییر نمایند تا مصوبه دولت اجرایی شود ولی از آنجایی که در مکاتبات بعدی انجمن و بورد بیهوشی با رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه، هیچ گونه پیشنهادی ارائه نشد، دبیرخانه شورا با حضور اعضای خود نسبت به اعمال کاهش بیهوشی اقدام کرد و این پیشنهاد در جلسات مختلف با حضور اعضای شورا شامل نمایندگان سازمان‌های بیمه گر پایه، نماینده سازمان نظام پزشکی، نماینده وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً بدون امضای نماینده وزارت بهداشت، تائید و به تصویب هیات وزیران رسید و این در حالیست که علیرغم تلاشهای وزارت بهداشت برای عدم کاهش تعرفه، متاسفانه برخوردهای غیر منصفانه با این وزارتخانه صورت می گیرد.

ادعاهای نادرست و غیرواقعی

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت با اشاره به مکاتبات اخیر انجمن بیهوشی مبنی بر کاهش حدود ۴۵ تا ۵۰ درصدی خدمات بیهوشی در قالب ویرایش سوم به جای کاهش ۲۵ درصدی ضمن رد این ادعا، افزود: تعرفه بیهوشی از چهار بخش اصلی یعنی ارزش پایه، ارزش زمان، ارزش کدهای تعدیلی و ارزش ریکاوری تشکیل شده است و مصوبه هیات وزیران صرفاً شامل کاهش در ارزش‌های پایه بیهوشی به میزان ۴۵ تا ۵۰ درصد می‌باشد و سایر اجزای تعرفه بیهوشی بدون تغییر باقی مانده است که با توجه به وزن ارزش پایه، کاهش کمتر از ۲۵ درصد در تعرفه این رشته در ویرایش سوم اعمال شده است.

وی با بیان این که اعضای جامعه پزشکی ما در همه برهه ها امتحان خود در خصوص رجحان منافع مردم بر منافع صنفی را پس داده و صداقت خود را اثبات کرده است و در این مرحله نیز چنین انتظاری از جامعه فهیم و فداکار پزشکی می رود، تاکید کرد: براساس مصوبه اخیر شورای عالی بیمه در جلسه ۶۷ این شورا با موافقت کلیه اعضا، کمیته دائمی کتاب ارزش فامیلی تشکیل شد که با توجه به آمادگی کامل کمیته مذکور جا دارد کلیه گروه های پزشکی از جمله رشته بیهوشی مطالبات خود را در مورد کتاب ارزش فامیلی از طریق این کمیته پیگیری کنند تا در فضایی آرام بحث های کارشناسی انجام و به نتیجه برسد و خدایی ناکرده این اختلافات کارشناسی سبب تشویش اذهان جامعه و اخلال در ارائه خدمت به بیماران نشود.

پیشنهاد ویژه :   اجتماعی : بدهی‌های مالیاتی چندهزار میلیاردی به خاطر کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف - شمس آباد

مستندات افزایش قابل توجه درآمد متخصصان بیهوشی بعد از اجرای طرح تحول سلامت با جزییات موجود است

اولیایی منش در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اقدامات صورت گرفته برای افزایش تعرفه متخصصین رشته بیهوشی، گفت: در دولت یازدهم و در راستای برنامه تحول سلامت بر ضرورت افزایش میزان دریافتی متخصصین بیهوشی نسبت به گذشته توجه بیشتری شد.

وی با اشاره به ایجاد ۲۴ هزار تخت بیمارستانی، افزایش تعداد اتاق های عمل، افزایش قابل توجه دستگاه های بیهوشی و بیمه شدن ۱۱ میلیون ایرانی در راستای اجرای برنامه تحول سلامت، افزود: همه این عوامل باعث شد که کمیت خدمات جراحی رشد و به تبع آن درآمد متخصصین بیهوشی افزایش یابد و اگر جزئیات این مطالب برای افکار عمومی بیان شود، به صلاح متخصصین بیهوشی نخواهد بود.

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در خصوص مقایسه درآمد متخصصین بیهوشی قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت، گفت: مستندات افزایش درآمد متخصصان بیهوشی بعد از اجرای طرح تحول سلامت با جزییات نیز موجود است و در صورتی که لازم باشد آن موارد را اعلام می کنیم.

شورای عالی بیمه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگو باشند

بر اساس گزارش وبدا، مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت افزود: جهت اجرای مصوبه دولت دو راه وجود داشت یا باید ارزش ریالی کا بیهوشی تغییر می کرد و یا تغییر در ضرایب صورت می گرفت، بنابراین باید این توضیحات را دبیرخانه شورای عالی بیمه ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدهد و وزارت بهداشت در زمینه اطلاع رسانی مسئولیتی ندارد و اگر اعتراضی به تصمیمات شورای عالی بیمه وجود دارد نباید به وزارت بهداشت هجمه کرد.

اولیایی منش در پایان افزود: معتقد هستیم متخصصین بیهوشی اگر تصور می کنند که کاهش ۲۵ درصدی ضرایب به نفعشان نیست و ضرایب باید به عدد قبل برگردد، مصوبه دولت که ۲۵ درصد کاهش ارزش ریالی کای بیهوشی است، می تواند در عدد k اعمال گردد.

وی با تاکید بر این که کاهش تعرفه خدمات بیهوشی، حدود یک پنجم از رشد قبلی در تعرفه خدمات این رشته را کسر کرده است، گفت: این غیرمنصفانه است که چندین از همکاران رشته بیهوشی به محض کاهش مختصر تعرفه خدمات بیهوشی در شورای عالی بیمه هجمه‌های سنگین و غیرکارشناسی را متوجه وزارت بهداشت کنند و این در حالی است که در زمان افزایش تعرفه ها در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ حتی یک مورد، از دست اندرکاران یکسان سازی کای جراحی و بیهوشی و افزایش قابل توجه درآمد، تقدیر صورت نگرفت.

انتهای پیام/

این خبر را به اشتراک بگذارید :